Azure AI Engineer

Leervorm Klassikaal
Ervaringsniveau Beginner
Afronding Certificaat, Examen

Inleiding

Een Azure AI Engineer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, programmeren en trainen van de complexe netwerken van algoritmen waaruit AI bestaat, zodat ze kunnen functioneren als een menselijk brein.

Programma

Het traineeship bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900)
 • Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900)
 • Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
 • Introduction to Programming
 • Python
 • Data Mining & Exploration
 • Programming for Data Science
 • Machine Learning
 • Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution (AI-102)

Project Based Learning

De Azure Academy hanteert een unieke en effectieve aanpak bij het verzorgen van de traineeships. Naast het behalen van actuele en erkende certificeringen is het van belang dat kandidaten praktische ervaring opdoen met de tools en technieken die momenteel in het bedrijfsleven worden gebruikt. Voor het realiseren van deze doelstelling maakt de Azure Academy gebruik van de Project Based Learning methodiek.

Project Based Learning (PBL) is een methodiek waarbij de kandidaten werken aan een business case in een gecontroleerde omgeving met actuele technieken. Door middel van de business case leren de kandidaten kennis en vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze in het werkveld te maken krijgen. De business case wordt theoretisch ondersteund door de inhoud van diverse (Microsoft) trainingen.

Certificering

 • Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
 • Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution (AI-102)

Business case

De kandidaten werken in groepjes van 2 tot 4 personen aan de business case. De specificaties waaraan het eindresultaat dient te voldoen worden vooraf aan de kandidaten toebedeeld.

Om te komen tot een goed eindresultaat moeten de kandidaten beschikken over onderliggende kennis. De begeleiding is vooral procesmatig. De beoordeling van het eindresultaat is gericht op drie componenten:

 1. de kwaliteit van het eindresultaat
 2. de toepassing van kennis
 3. de wijze waarop de kandidaten hebben samengewerkt om deze business case tot een goed einde te brengen

Het eindresultaat wordt aan het einde van het traineeship door de kandidaten gepresenteerd en beoordeeld.

Geen geplande data

Toch interesse? Neem dan gerust contact met ons op.