Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204)

Leervorm Klassikaal
Ervaringsniveau Advanced
Afronding Certificaat

Omschrijving

Leer in deze training de advanced skills voor het ontwikkelen in het Azure Cloud-model. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van Azure App apps en het implementeren van services van derde partijen. Daarnaast verdiep je je in het monitoren en optimaliseren van Azure-oplossingen.

Voorkennis

Om deze training met succes te kunnen volgen, is het volgende nodig:

 • Praktijkervaring met Azure IaaS- en PaaS-oplossingen, en het Azure Portal
 • Gemiddelde ervaring in het programmeren in een van de door Azure ondersteunde talen: (C#, JavaScript, Python of Java)
 • Code kunnen schrijven waarmee verbinding gemaakt kan worden en opdrachten kunnen worden uitgevoerd, met een SQL- of non-SQL-product (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra, of vergelijkbaar)
 • Gemiddelde ervaring in het schrijven van code met betrekking tot authenticatie, autorisatie, en andere beveiligingsgerelateerde zaken
 • Een algemeen begrip van HTML, het HTTP-protocol en REST API-interfaces

Doelgroep

Je bent een Azure Developer die oplossingen in Azure ontwerpt en bouwt, zoals applicaties en services.

Na afloop kennis van

 • Azure compute solutions ontwikkelen
 • Ontwikkelen voor Azure storage
 • Azure-oplossingen bewaken, beveiligen, troubleshooten en optimaliseren

Inhoud

Creating Azure App Service Web Apps

 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service Web App
 • Configuring and Monitoring App Service apps
 • Scaling App Service apps
 • Azure App Service staging environments

Implement Azure functions

 • Azure Functions overview
 • Developing Azure Functions
 • Implement Durable Functions

Develop solutions that use blob storage

 • Azure Blob storage core concepts
 • Managing the Azure Blob storage lifecycle
 • Working with Azure Blob storage

Develop solutions that use Cosmos DB storage

 • Azure Cosmos DB overview
 • Azure Cosmos DB data structure
 • Working with Azure Cosmos DB resources and data

Implement IaaS solutions

 • Provisioning VMs in Azure
 • Create and deploy ARM templates
 • Create container images for solutions
 • Publish a container image to Azure Container Registry
 • Create and run container images in Azure Container Instances

Implement user authentication and authorization

 • Microsoft Identity Platform v2.0
 • Authentication using the Microsoft Authentication Library
 • Using Microsoft Graph
 • Authorizing data operations in Azure Storage

Implement secure cloud solutions

 • Manage keys, secrets, and certificates by using the KeyVault API
 • Implement Managed Identities for Azure resources
 • Secure app configuration data by using Azure App Configuration

Implement API Management

 • API Management overview
 • Defining policies for APIs
 • Securing your APIs

Develop App Service Logic Apps

 • Azure Logic Apps overview
 • Creating custom connectors for Logic Apps

Develop event-based solutions

 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs

Develop message-based solutions

 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Monitor and optimize Azure solutions

 • Overview of monitoring in Azure
 • Instrument an app for monitoring
 • Analyzing and troubleshooting apps
 • Implement code that handles transient faults

Integrate caching and content delivery within solutions

 • Develop for Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs

Certificaat

Wanneer je de training hebt afgerond, ontvang je een certificaat van deelname.

Na het volgen van deze training ben je ook voorbereid op het officiële examen Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204). Dit examen is niet inbegrepen.

Geen geplande data

Toch interesse? Neem dan gerust contact met ons op.