Introduction to Programming

Leervorm Klassikaal
Ervaringsniveau Beginner
Afronding Certificaat

Omschrijving

In deze 5-daagse training leer je de basis van computerprogrammering door het gebruik van Microsoft Visual Studio 2022 en de programmeertalen Visual C# en Visual Basic.

Voorkennis

Voor deze training hoef je geen programmeerervaring te bezitten. Wel dien je te kunnen omgaan met Windows-pc’s, menu’s en bestanden. Enig begrip van logische redeneringen, vergelijkingen en getallen is gewenst. Verder zal je geschreven instructies en procedures moeten kunnen volgen. Het is wenselijk dat je abstracte concepten kunt begrijpen en deze kunt vertalen naar concrete voorbeelden.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die geen ervaring heeft in software development, maar zich wil verdiepen in de concepten van programmeren of van object georiënteerd programmeren.

Na afloop kennis van

 • Functies in een programma maken en gebruiken
 • Basisstructuren van computergegevens uitleggen, zoals arrays, lijsten, stapels en wachtrijen
 • Toepassingsfouten identificeren en uitleggen hoe je een toepassing debugt en fouten afhandelt.

Inhoud

Introduction to Core Programming Concepts

 • Computer Data Storage and Processing
 • Application Types
 • Application Lifecycle
 • Code Compilation

Core Programming Language Concepts

 • Syntax
 • Data Types
 • Variables and Constants

Program Flow

 • Introduction to Structured Programming Concepts
 • Introduction to Branching
 • Using Functions
 • Using Decision Structures
 • Introducing Repetition

Algorithms and Data Structures

 • Understand How to Write Pseudocode
 • Algorithm Examples
 • Introduction to Data Structures

Error Handling and Debugging

 • Introduction to Program Errors
 • Introduction to Structured Error Handling
 • Introduction to Debugging

Introduction to Object-Oriented Programming

 • Introduction to Complex Structures
 • Introduction to Structs
 • Introduction to Classes
 • Introducing Encapsulation

More Object-Oriented Programming

 • Introduction to Inheritance
 • Introduction to Polymorphism
 • Introduction to .NET and the Base Class Library

Introduction to Application Security

 • Authentication and Authorization
 • Code Permissions on Computers
 • Introducing Code Signing

Core I/O Programming

 • Using Console I/O
 • Using File I/O

Application Performance and Memory Management

 • Value Types vs Reference Types
 • Converting Types
 • The Garbage Collector

Certificaat

Wanneer je de gehele training hebt gevolgd, ontvang je na afloop een certificaat dat je succesvol hebt deelgenomen aan de training.

Geen geplande data

Toch interesse? Neem dan gerust contact met ons op.